Raieõiguse ost


Kui te ei soovi müüa oma metsamaad, kuid soovite realiseerida sellelt kasvava metsa, siis oleme valmis hakkama Teie koostööpartneriks metsa raieõiguse müügil.

Raieõiguse ost

Teenused

Kui te ei soovi müüa oma metsamaad, kuid soovite realiseerida sellelt kasvava metsa, siis oleme valmis hakkama Teie koostööpartneriks metsa raieõiguse müügil. Valmistame kasvavast metsast alati kõrgema väärtusega sortimente, kui puidu kvaliteet annab selleks võimaluse ja see on majanduslikult otstarbekas.

Metsamajanduslike tööde elluviimisel pöörame keskkonnakaitsele suurt tähelepanu ning kõigi ettevõtte puiduvarumisega seotud tegevuste teostamisel lähtutakse ökoloogilise, majandusliku ja sotsiaalse järjepidevuse põhimõtetest. Kõiki metsamajanduslikke töid planeeritakse, lähtudes kehtivatest õigusaktidest, mille eesmärk on tagada metsa kui ökosüsteemi kaitse ja säästev majandamine.

Juhul, kui kasvava metsa eest pakutav hind on Teile sobiv, sõlmime raieõiguse võõrandamise lepingu. Lepingus fikseeritakse raiutav puidukogus, raieliik, ülestöötamise- ja väljaveo tingimused ja tähtajad ning samuti hind ja maksmise kord ning muud kokkulepped tööde teostamise tingimuste osas.


 

 

Kasvava metsa raieõigust müüakse tavapraktikas tavaliselt kahel viisil:

–  Fikseeritud raieõiguse hinna alusel, kus kogu kokkulepitud hind tasutakse enne raietööde alustamist. Kogu metsamaterjali sortimenteerimisest tulenev risk jääb raieõiguse ostjale.

–  Tegelikkuses väljatuleva puidusortimendi ja selle hinna alusel. Enne raietööde alustamist tasutakse raieõiguse müüjale prognoositava puidusortimendi hind osaliselt ning lõplik raieõiguse hind kujuneb ja selle tasumine toimub pärast kogu raiutud puidusortimendi realiseerimist. Seda võimalust kasutavad tavaliselt pikaaegsed koostööpartnerid, kuna metsaomanik saab oma kasvava metsa eest õiglase hinna. Metsamaterjali sortimenteerimisest tulenev risk on jagatud mõlema osapoole vahel.

Kasvava metsa raieõiguse müügi korral peab Teil olema kehtiv metsateatis. Metsateatis koostatakse tavaliselt kehtiva metsamajandamiskava alusel. Kui Teil seda pole, võtke meiega ikkagi ühendust, sest me saame aidata Teil selle koostada.


+372 52 19 525

OÜ Maavaldused | Registrikood: 10711624
KMKR nr: EE100657311