Kinnistute ost


Metsa majanduslik väärtus tekib oskuslikul ja targal metsa kasvatamisel ja majandamisel.

Kinnistute ost

Teenused

Tegeleme metsa-, põllu- ja talumaade ostmisega Eestis. Müüdavad metsakinnistud võivad olla nii raiumata kui ka osaliselt raiutud

Müüdavad põllu- ja rohumaad võivad olla nii hooldatud kui ka hooldamata (näiteks võsastunud). Müügi takistuseks ei saa ka kehtiva rendilepingu olemasolu. Pöörduge meie poole julgesti ka siis, kui soovite müüa maad, mis on näiteks kaasomandis, koormatud hüpoteegiga või asub looduskaitsealal (sh NATURA ala) jne.

Viimastel aastatel on levinud pakkumised, kui soovitakse müüa ainult osa oma kinnistust. Näiteks omanikud soovivad müüa põllu- ja/või metsamaa, kuid jätta omale alles talukoht koos aiamaaga.

Leiame alati mõlemaid osapooli rahuldava lahenduse ning vajadusel abistame kõikidel vajalikel asjaajamistel.

 

 

Kinnisvara väärtusel on olemas erinevaid definitsioone, kuid eelkõige sõltub see turul nõudluse ja pakkumise vahekorrast antud hetkel. Metsamaa suurimaks erinevuseks teistest kinnisasjadest on see, et selle olulisema ja väärtuslikuma osa moodustab kasvav mets. Iga metsakinnisvara on oma olemuselt heterogeenne – lähestikku asetsevad metsakinnistud võivad omada küll sarnast asukohta, kuid tihtilugu erinevad nad üksteisest neil kasvava metsa poolest.

Hinnapakkumise tegemiseks viime läbi metsa hindamise, mis koosneb tavapäraselt kahest peamisest etapist. Esialgse hinnangu teeme olemasolevate inventeerimisandmete ja kaardimaterjalide (aerofoto) ning omanikult saadud informatsiooni põhjal. Sellele järgneb kohapealne hindamine, mille käigus kontrollitakse esialgse hinnangu tegemisel kasutatud informatsiooni metsas tegelikule olukorrale. Vajadusel toimub esialgse hinnangu korrigeerimine.

+372 52 19 525

OÜ Maavaldused | Registrikood: 10711624
KMKR nr: EE100657311