Metsa ost


METSA OST, METSAMAA OST,
METSA MAJANDAMINE.
Pakkumise saamiseks palun
saatke päring ja me vastame teile tööpäeva jooksul!

Küsi pakkumist!

Vastame 24. tunni jooksul

Metsa ost

Teenused

Ostame metsakinnistuid, põllumaad ning kasvava metsa raieõigust üle kogu Eesti.

Müüdavad metsakinnistud võivad olla nii raiumata kui ka osaliselt raiutud

Müüdavad põllu- ja rohumaad võivad olla nii hooldatud kui ka hooldamata (näiteks võsastunud). Müügi takistuseks ei saa ka kehtiva rendilepingu olemasolu. Pöörduge meie poole julgesti ka siis, kui soovite müüa maad, mis on näiteks kaasomandis, koormatud hüpoteegiga või asub looduskaitsealal (sh NATURA ala) jne.

Hinnapakkumise tegemiseks viime läbi metsa hindamise, mis koosneb tavapäraselt kahest peamisest etapist. Esialgse hinnangu teeme olemasolevate inventeerimisandmete ja kaardimaterjalide ning omanikult saadud informatsiooni põhjal. Sellele järgneb kohapealne hindamine, mille käigus kontrollitakse esialgse hinnangu tegemisel kasutatud informatsiooni metsas tegelikule olukorrale. Vajadusel toimub esialgse hinnangu korrigeerimine.
Leiame alati mõlemaid osapooli rahuldava lahenduse ning vajadusel abistame kõikidel vajalikel asjaajamistel.

+372 52 19 525

OÜ Maavaldused | Registrikood: 10711624
KMKR nr: EE100657311